صفحه اصلي
ارائه گواهی‌نامه رسمی به کلیه شرکت‌کنندگان از سوی یونسکو و دانشگاه شهید بهشتی
زمان : 4 اسفندماه 1388 از ساعت 8 الی 15
مکان : مرکز همایش‌های برج میلاد (نقشه هوایی) | کروکی

دانلود فرم ثبت نام | دانلود پوستر | برنامه همایش

فناوری اطلاعات سرمایه گذاری ایران

ایمیل پرینت PDF

پیام جناب آقای علی کدخدا مدیرعامل محترم شرکت فناوری اطلاعات سرمایه گذاری ایران (فناسا)

طی دهه گذشته فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش حیاتی در جوامع و اقتصادهای مبتنی بر این فناوری داشته و نتایج حاصل از مطالعات انجام پذیرفته در دنیا در کنار رشد سریع صنعت ICT و نیز افزایش روزافزون وابستگی جوامع به این فناوری در طی سال های گذشته اهمیت این نقش را اثبات نموده و حرکت در جهت توسعه فناوری اطلاعات و ایجاد زیرساخت های لازم در این ارتباط را اجتناب ناپذیر نموده است.

طی چندسال گذشته برخی از کشورهای منطقه به خوبی به اهمیت این فناوری پی برده و به پیشرفت های چشمگیری در این زمینه نایل آمده و با در اختیار گرفتن رهبری منطقه در برخی از حوزه ها صنعت ICT کشور و فعالیت های  اقتصاد وابسته به این فناوری را تحت تأثیر خود قرار داده اند. هرچند در گستره پهناور این فناوری می توان حوزه هایی را یافت که فرصت های تازه ای در آن ها نهفته و یافتن این حوزه ها تجهیز مناسب با شرایط روز و در اختیار گرفتن بخش قابل قبولی از بازار از اهداف دراز مدت و استراتژیک شرکت فناوری اطلاعات سرمایه گذاری ایران می باشد.

 علی کدخدا
مدیرعامل

 

برنامه جدید

کارگاه های آموزشی بین المللی «پارک فناوری مجازی و توسعه شهر الکترونیک» با همکاری سازمان ملل متحد و یونسکو در سال 1389 برگزار می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

برگزار كنندگان

حاميان