صفحه اصلي شركت كنندگان تاکنون
ارائه گواهی‌نامه رسمی به کلیه شرکت‌کنندگان از سوی یونسکو و دانشگاه شهید بهشتی
زمان : 4 اسفندماه 1388 از ساعت 8 الی 15
مکان : مرکز همایش‌های برج میلاد (نقشه هوایی) | کروکی

دانلود فرم ثبت نام | دانلود پوستر | برنامه همایش

شركت كنندگان

ایمیل پرینت PDF
 1. آقاي سيد علي موسوي، دبير سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور
 2. آقاي هادي تجلي، كارشناس محيط زيست تهران
 3. آقای عزيز ميكائيلي، كارشناس محيط زيست تهران
 4. آقای حميدرضا لشكري، كارشناس محيط زيست تهران
 5. آقای محمد علي توكلي، كارشناس محيط زيست تهران
 6. آقای ميثم مزرعتي، كارشناس محيط زيست تهران
 7. خانم مهري ملكي، كارشناس محيط زيست تهران
 8. خانم فاطمه برنا، كارشناس محيط زيست تهران
 9. خانم نيلوفر شاهي، كارشناس محيط زيست تهران
 10. خانم مهناز مديريان، كارشناس محيط زيست تهران
 11. خانم مريم رامين، كارشناس محيط زيست تهران
 12. خانم نسرين پور مؤيد، كارشناس محيط زيست تهران
 13. خانم مرجان فرهمند، كارشناس پارك علم و فناوري كرمان
 14. آقاي مهندس توكلي، عضو هيأت علمي دانشگاه گيلان
 15. آقاي كامران توسلي، معاون پژوهشكده
 16. آقاي دكتر كريم ثابت رفتار
 17. آقاي مهندس بابك توكلي
 18. آقاي دكتر حسين پيمان
 19. آقاي مهندس سيد علي موسوي
 20. آقاي مهندس حميد رضا نور صالحي
 21. خانم مهندس فاطمه بلالايي
 22. آقاي دكتر جعفر قيصري، رئيس اداره فناوري و ارتباط با صنعت دانشگاه
 23. آقاي دكتر وحيد فرزام، معاونت توسعه و امور پشتيباني دانشگاه
 24. آقاي دكتر يوسف محمدي، رئيس پژوهشي فناوري‌هاي نوين
 25. آقای حجت روح الهی
 26. آقاي دكتر سيف ا... سعدالدين
 27. آقاي دكتر محمدرضا شريفي
 28. خانم الهام شكوهي، كارشناس پذيرش و ارزيابي مركز رشد
 29. آقاي حميد شهرآبادي، مدير مركز رشد  دانشگاه چابهار
 30. آقاي علي يزداني، مسئول محيط زيست منطقه 15
 31. آقاي مجتبي يزداني، شهردار منطقه 15
 32. آقاي ساسان مسعودي، معاون امور شهري و فضاي سبز
 33. آقای رضا تاج آبادي، عضو هيأت علمي مجتمع آموزشي جهاد كشاورزي استان مركزي
 34. آقای امير مرادي نژاد، عضو هيأت علمي مجتمع آموزشي جهاد كشاورزي استان مركزي
 35. آقاي دكتر محمود رضا رحيمي، مسئول راه اندازي پارك علم و فناوري دانشگاه ياسوج
 36. خانم شيوا مرعشي، كارشناس مركز كار آفريني دانشگاه شهيد چمران اهواز
 37. خانم زهره افشين
 38. خانم سميه علوي تبار
 39. خانم مريم علي اصغر زاده
 40. خانم مريم برزآبادي فراهاني
 41. خانم نوشين مشفق
 42. آقاي مهدي آزاد مقدم
 43. آقاي مهندس آرزم
 44. آقاي حسنعليان، رئيس مركز كار آفريني دانشگاه اصفهان
 45. خانم نسرين صدري
 46. آقاي بهادر مهين ترابي
 47. آقاي پویا اژدري
 48. آقاي محمد ضيازاده
 49. خانم مريم عرفانيان، خبرنگار خبرگزاري زنان ايران   
 50. خانم سارا رجايي، عكاس خبرگزاري زنان ايران ايرنا
 51. آقاي علي فتي، مدير مركز رشد دانشگاه هرمزگان
 52. آقاي قربانعلي ريحاني، معاون هماهنگي و برنامه‌ريزي شهرداري منطقه 15
 53. خانم ناهيد سياحي، مسئول جذب و پذيرش پارك فناوري دانشگاه چمران اهواز
 54. آقاي محمد رحيمي
 55. آقای هومن سهرابي، كارشناس شهرداري
 56. آقاي دكتر داريوش كريمي، عضو هيأت علمي وزارت جهاد كشاورزی
 57. آقاي امين منصوري، كارشناس وزارت امور خارجه
 58. آقای دكتر مجيد سيرتي، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين
 59. آقاي دكتر مخدوم، استاد دانشگاه تهران
 60. آقاي دكتر جعفري، استاد دانشگاه تهران
 61. آقاي دكتر روانبخش شيردم، عضو هيأت علمي آموزشكده محيط زيست
 62. خانم دكتر عابدي، مدير گروه اقتصاد محيط زيست واحد علوم تحقيقات،دانشگاه آزاد اسلامي
 63. خانم دكتر عتابي، عضو هيأت علمي دانشكده محيط زيست و انرژي
 64. آقاي دكتر لقايي، دانشيار دانشگاه تهران دانشكده شهرسازي پرديس هنرهاي زيبا و مدير شهرسازي پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران
 65. خانم دكتر لاهيجانيان، عضو هيأت علمي دانشكده محيط زيست واحد علوم تحقيقات
 66. آقاي دكتر پور اصغر، كارشناس ارشد دفتر آمايش سرزمين
 67. آقاي مهندس محمد درويش، رئيس گروه تحقيقات اقتصادي اجتماعي مؤلفه‌هاي بيابان‌زايي
 68. آقاي حيدري، استاد دانشگاه
 69. آقاي اشتري، مدير عامل انجمن حفظ محيط كوهستان
 70. آقاي مهندس اسلامي، مدير شركت گاز و انرژي پارس
 71. دكتر پناهي، استاد يار واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي دانشكده محيط زيست و انرژي
 72. آقاي محمدي، سردبير ماهنامه گستره انرژي
 73. آقاي دكتر باقرزاده، مديردفتر محيط زيست و كيفيت  آب منابع آب منطقه اي گيلان
 74. آقاي منصوري، كارشناس منابع آب شركت سهامي آب منطقه اي اردبيل
 75. آقاي ستوده، دفترSEAسازمان محيط زيست
 76. خانم شيرين حميدي نژاد، خبرنگار آزاد
 77. آقاي دكتر صدوق، استاد دانشگاه شهيد بهشتي 
 78. خانم دكتر معروفي، مدير عامل شرك توسعه ياران مهر
 79. آقاي دكتربابايي، مدير كل امور اقتصادي وتخصصي بين المللي
 80. آقاي جعفر برمكي، كارشناس وزارت خارجه
 81. آقای مهدي حمزه اي، رئيس اداره ي امور اقتصادي بين المللي
 82. آقاي محسن چيت ساز، معاون اداره اقتصادي تخصصي چند جانبه
 83. آقاي دكتر نبي بيد هندي، رئيس دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران 
 84. آقاي دكتر ياوري، استاد دانشگاه تهران
 85. آقاي دكتر نظريها، استاد دانشگاه تهران
 86. آقاي دكتر صديقي، مشاور معاونت اقتصادي
 87. خانم مهندس نژاد، استاد دانشگاه تهران
 88. آقاي دكتر سارنگ، استاد دانشگاه صنعتي شريف
 89. آقاي دكتر قره ياضي، مدير گروه فناوريهاي نو 
 90. خانم دكتر رحيمي، مدير گروه استانداردهاي زيست محيطي و اجتماعي برق و انرژي
 91. آقاي دكتر دهزاد، استاد دانشگاه
 92. آقاي دكتر مظفري، مدير مطالعات شهري
 93. آقاي تابش، رئيس فراكسيون محيط زيست
 94. خانم قاسميان، خبرنگار روزنامه اعتماد 
 95. آقاي افلاكي، خبرنگار حوزه محيط زيست روزنامه همشهري
 96. خانم رفيع نژاد، قائم مقام گروه اجتماعي فارس
 97. آقاي دكتر غفارزاده، مدير پروژه محيط زيست خليج فارس
 98. آقای مجيد اكبري، خبرنگار شبكه خبر
 99. آقای محمد رضا سهرابي، خبرنگار گروه اجتماعي واحد مركزي خبر 
 100. خانم رقيه عباس زاده، خبرنگار ايسنا
 101. آقای فرهاد پورمحمدسخا، مدير عامل سازمان بازيافت
 102. آقای سيد باقر مرتضوي، دانشگاه تربيت مدرس
 103. آقای ناصر مهردادي، دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران
 104. خانم دكتر پروين نصيري، هيأت علمي دانشگاه تهران
 105. آقای حميد توسلي، مسئول شبكه محيط زيست
 106. خانم مهناز آذرنيا، استاد دانشگاه تربيت معلم
 107. خانم بنفشه زهرائي، هيأت علمي دانشكده مهندسي عمران دانشگاه تهران
 108. آقای شاهين سليمي، كارشناس اداره كل هماهنگي و برنامه ريزي خدمات شهري شهرداري
 109. خانم فاطمه داداشيان، عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده محيط زيست دانشگاه صنعتي امير كبير
 110. آقای محمد سلطانيه، استاد دانشگاه صنعتي شريف 
 111. آقای جلال شايگان، استاد دانشگاه صنعتي شريف 
 112. آقای عبدا... اردشير، استاد دانشگاه صنعتي شريف
 113. آقای هوشنگ ضيائي، مدرس دانشگاه دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد
 114. آقای امير حسين موسوي يگانه، كارشناس معاونت شهرسازي شهرداري تهران
 115. آقای محمد هادي رحمتي، معاون مهندسي شركت فاضلاب تهران
 116. آقای داوود سعادت لطفي، مدير دفتر فني شركت فاضلاب تهران
 117. آقای رضا وثوق روحاني، كارشناس پروژه طرح جامع فاضلاب تهران در شركت پارس كنسولت 
 118. آقای رضا پزشك پور تبريزي، معاون فني ستاد مركزي معاينه فني خودروها 
 119. آقای امير علي منصوري، مدير بخش خودرو 
 120. آقای شاهين محمدنژاد، نماينده وزارت صنايع و معادن 
 121. شراگيم شيرازي زند، كارشناس فني ايران خودرو  
 122. آقای مجيد فهيمه اميري، مدير مهندسي شركت سايپا 
 123. آقای سعيد خرمي نژاد، مدير مهندسي محصول سايپا 
 124. آقای محمد منتظري، دبير هيأت مديره و مجري خط 6 
 125. خانم فرناز قبادي، مدير گروه آلودگي هوا 
 126. آقای محمد نوروزي، سرپرست برنامه ريزي و سيستم ها 
 127. آقای شهرام جباري زادگان، مدير روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران  
 128. آقای فتاح رمضانعلي، معاون هماهنگي و امور مناطق 
 129. آقای يوسف مسرور، كارشناس خدمات شهري 
 130. آقای سيد حميد رضا طباطبايي، معاون فني شركت واحد 
 131. آقای حسين مهر آوران، مدير واحد صوت شركت كنترل كيفيت هوا 
 132. صداقت كردار، پژوهشگاه هواشناسي 
 133. خانم خاطره فياض بخش، كارشناس پژوهشگاه نيرو 
 134. آقای كاظم نصرتي نصر آبادي، رئيس هيأت مديره جامعه جنگلباني ايران 
 135. آقای غلامرضا اباذري، معاون فني اداره كل منابع طبيعي
 136. آقای ناصر عمو عصار، همكار معاونت هماهنگي و برنامه ريزي شهرداري مركزي
 137. آقای محمد رضا واعظ مهدوي، معاونت هماهنگي و برنامه ريزي شهرداري مركزي 
 138. آقای مسعود شفيق، مدير عامل شركت مهندسان مشاور همكار پارس بوم 
 139. آقای سيد مهدي رحيمي، كارشناس 
 140. آقای محمدرضا شيخ الاسلامي، مهندس مشاور سبز انديش 
 141. آقای داوود رهبر، مشاور محيط زيست 
 142. خانم نادره ستايش، جامعه جنگلباني ايران 
 143. آقای محمد علي مختاري، مدير عامل سازمان پاركها وفضاي سبز شهر تهران 
 144. خانم زهرا صدراعظم نوري، مدير كل اداره كل نظارت و پيگيري شهرداري تهران 
 145. آقای برهان رياضي، عضوهيأت علمي علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي 
 146. آقای مير محمد غراوي، معاون وزير شهرسازي 
 147. آقای محمد رضا امير كلاهي، مدير عامل و رئيس هيأت مديره 
 148. خانم حميده توسلي، دبير شبكه محيط زيست 
 149. خانم مريم ميوه چي، مدير عامل شركت اليت آريان 
 150. آقای فرزاد هراتي، مدير واحد فني مهندسي شركت اليت آريان 
 151. آقای احمد رضا احمدي، مدير پروژه شركت اليت آريا 
 152. خانم شهلا فارسي منفرد، مدير عامل انجمن زنان طرفدار توسعه پايدار محيط زيست 
 153. خانم ملوك نجفي سالائي، مدير گروه مديرت پسماند و آلودگي خاك ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران  
 154. آقای اسدالله مجيدي، مشاور رئيس مؤسسه استاندارو تحقيقات صنعتي ايران 
 155. خانم نيره مجلسي، عضو جمعيت زنان مبارز با آلودگي محيط زيست 
 156. آقای عمران بندپي، كارشناس دفتر امور محيط زيست وزارت صنايع  ومعادن 
 157. آقای قاسم علي عمراني، عضو هيأت علمي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه تهران 
 158. آقای فرهنگ قصرياني، عضو كميته مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور 
 159. آقای حميدرضا ميراسدي، مديريت شريان‌هاي حياتي سازمان  پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران  
 160. آقای سيد محمد علي حرير چيان، كارشناس معاونت برنامه ريزي  
 161. آقای مسعود رضا ثامني، رئيس قسمت طراحي شركت فاضلاب تهران 
 162. آقای سيد مرتضي احتشامي، مدير بهره برداري تصفيه خانه هاي فاضلاب 
 163. آقای داوود ابراهيمي ذاكر، مدير كنترل كيفي شركت فاضلاب 
 164. آقای سيد احمد مير باقري، استاد دانشگاه مشاور شركت فاضلاب تهران 
 165. آقای سيد بهرام خمسه اي، قائم مقام معاون اجرايي و نظارت شركت خاكريز آب 
 166. آقای غلامرضا شقاقي، كارشناس مركز سلامت محيط كار وزارت بهداشت 
 167. آقای هادي رنجكش، شركت مهاب قدمي 
 168. آقای امير رضا احمدي مطلق، مدير امور آب و فاضلاب شركت مهندسي مشاور مهاب قدس 
 169. آقای محمد علي رحماني، آب و فاضلاب شهر تهران 
 170. آقای غلام حسين تكفلي، معاون آب منطقه اي 
 171. آقای داريوش گل عليزاده، معاون اداره كل محيط زيست استان 
 172. آقای عزيزالله ممتهن، مدير عامل شركت مهندسين مشاور مشارآب 
 173. آقای ارژنگ آلباتاني، مدير پروژه شركت فاضلاب تهران 
 174. آقای كامبيز اكبرزاده، معاون دبيرخانه كميسيون ماده پنج 
 175. آقای محمد رضا اميركمالي، معاون فني مهندسي آب و فاضلاب استان تهران 
 176. آقای سيد محمد صادق درياباري، كارشناس ارشد بهداشت محيط 
 177. آقای محمد محدث، نايب رئيس و كميته پزشكي حاميان طبيعت پارك 
 178. خانم آناهيتا زماني، رئيس هيأت مديره و مدير عامل تشكل دروازه هاي سبز پارس 
 179. خانم منيژه محبي، دبير شوراي برنامه ريزي نماينده 
 180. آقای ياسر انصاري، دبير كل كانون عالي گسترش فضاي سبز و حفظ محيط زيست ايران 
 181. آقای عباس محمدي، مدير گروه ديدبان كوهستان 
 182. آقای بهروز حسين آبادي، مسئول دفتر شهرسازي منطقه 1 
 183. آقای حسين اردستاني، معاون توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان تهران 
 184. آقای علي جعفري، معاونت آموزش و پژوهش سازمان پارك و فضاي سبز شهر تهران 
 185. خانم ليلا مرگن، خبرنگار خبر گزاري موج  
 186. آقای حميدرضا ميرزاده، خبرنگار روزنامه فرهيختگان 
 187. آقای مرتضي مهديزاده، خبرنگار گردشگري و محيط زيست 
 188. آقای يوسف حجت، عضو هيأت علمي 
 189. آقای امير رشته داري، عضو هيأت علمي مركز تحقيقات حفاظت خاك 
 190. خانم گل خانم باقري نيا، مدير عامل انجمن دنياي سالم 
 191. آقای علي گندمي، خبرنگار باشگاه خبرنگاران 
 192. خانم زهرا خدا ورديان، انجمن حمايت ازحيوانات عضو اصلي 
 193. آقای محمد زلايي، هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي 
 194. آقای مجيد زواري
 195. آقای مهر علي عبدلي
 196. آقای علي شفيعي، عضو شوراي مركزي كانون گسترش فضاي سبز 
 197. خانم مريم نظري، خبرنگار سبز يرس 
 198. آقای حميدرضا بارگاهي، سازمان شيلات ايران 
 199. آقای عبدالرضا باقري، مدير روابط عمومي انجمن حمايت از حيوانات 
 200. آقای مجتبي اردستاني، دانشكده محيط زيست 
 201. آقای فرهاد اميري، عضو هيأت علمي 
 202. آقای امين افشاري فر، دانشجو ارشد گردشگري دانشگاه تهران 
 203. آقای محمدرضا بهشتي نيا
 204. خانم مرضيه نوري، خبرنگار ايلنا 
 205. آقای حسين عبيري، فعال محيط زيست، مدير موسسه كوهستان سبز 
 206. شايگان، هيأت علمي دانشگاه
 207. آقای محمدصالح يوسف نژاد، دانشجو كارشناس ارشد محيط زيست 
 208. آقای حميد راحتي، كارشناس پسماند سازمان حفاظت محيط زيست 
 209. آقای محمد آيت اللهي، بازنشسته 
 210. آقای محمد فرجي، كارشناس محيط زيست 
 211. آقای داريوش كريمي، هيأت علمي سازمان تحقيقات كشاورزي و عضو كميته محيط زيست شهرداري تهران 
 212. آقای محمد حسين حسن زاده، شبكه تشكل هاي زيست محيطي ايران 
 213. آقای سيد محمد سجادي، وزارت صنايع 
 214. آقای رامين عرفانيان سليم، معاون فضاي سبز سازمان پارك ها و فضاي سبز شهر تهران  
 215. آقای كامبيز مرادي، كارشناس پسماندهاي شهري 
 216. خانم عاطفه تلقاني، دبير خبر 20شبكه خبر 
 217. آقای مرتضي اسلامي، مدير عامل انجمن يوزپلنگ ايراني 
 218. خانم پروين معروفي
 219. شمس
 220. خانم فريبا لاهوتي
 221. آقای هرمز لاهوتي
 222. آقای سيد مجتبي مير سهيل
 223. خانم الناز مظاهري، دانشيار گروه بيوتكنئلوژي محيط زيست پژوهشكده بيو تكنولژي سازمان پوهشهاي علمي و صنعتي ايران 
 224. خانم بهنوش خوش منش
 225. آقای محمد يزدان پناه
 226. آقای مرتضي فريد، معاون دفتر زيستگاه ها و امور مناطق 
 227. خانم مريم ابوالفتحي پور
 228. آقای امين عارف نيا، مشاور شوراي شهر  
 229. خانم زهرا صدراعظم نوري
 230. آقای بهزاد سعيدپور، هيأت علمي دانشكده محيط زيست كرج 
 231. خانم زهره قاسميه، كارشناس شبكه هاي پايش هوا 
 232. آقای عليرضا صفري، سازمان تاكسيراني شهر تهران 
 233. خانم مريم جلالي، دانشجو دانشگاه شهيد بهشتي 
 234. خانم سپيده سميع، وزارت صنايع و معادن 
 235. خانم نرگس عامري، مركز مطالعات و برنامه ريزي 
 236. آقای علي يزداني، مدير محيط زيست منطقه 15 
 237. دكتر مظفري، مدير مطالعات شهري 
 238. سپهر فر
 239. دكتر بهبهاني، دانشگاه تهران
 240. آقای غلامرضا نبي، دانشگاه تهران
 241. دكتر ياوري، دانشگاه تهران
 242. دكتر عبدلي، دانشگاه تهران
 243. دكتر كرباسي، دانشگاه تهران
 244. آقای دكتر اكبر بانجونه، دانشگاه تهران 
 245. آقای دكتر حميد حعفري، دانشگاه تهران
 246. آقای دكتر علي ترابيان، دانشگاه تهران 
 247. دكتر منوري، علوم تحقيقات و فناوري
 248. دكتر لقايي، علوم تحقيقات و فناوري    
 249. دكتر نوري، علوم تحقيقات و فناوري    
 250. دكتر محرم نژاد، علوم تحقيقات و فناوري     
 251. دكتر صريح القلم
 252. آقای غلامرضا اميني رنجبر، مدير محيط زيست جهاد كشاورزي 
 253. خانم فاطمه كاظمي مقدم، دانشجو فوق ليسانس حقوق محيط زيست 
 254. آقای علي محمدي، كارشناس محيط زيست 
 255. آقای رضا مقدم، رئيس واحد محيط زيست 
 256. آقای منصور غياث الدين، مدير عامل شركت شيوا محيط پارس 
 257. آقای كامران قاسمي، مسئول پارك سرخه حصار 
 258. آقای محمد جواد اميري
 259. خانم فلور هاشمي، كارشناس ارشد محيط زيست سازمان پارك ها وفضاي سبز شهر تهران 
 260. آقای قاسم منوچهري، دبير ستاد مديريت بحران آموزش پرورش شهر تهران 
 261. خانم مهديه سردار، دانشجو 
 262. آقای مسعود باقر زاده كريمي، كارشناس 
 263. خانم فرناز واليزاده معجزي، كارشناس
 264. خانم مژده كياني، كارشناس 
 265. خانم شيده عطري، كارشناس دفتر زيستگاه ها و امور منطق 
 266. خانم معصومه كوچك، مسئول دفتر واحد محيط زيست و انرژي منطقه 1  
 267. خانم مريم پور محمد علي، كارشناس فضاي سبز شهرداري منطقه 5   
 268. خانم مريم نظري قهرودي، كارشناس رسمي دادگستري 
 269. خانم عطيه اكرامي، پژوهشگر گروه مطالعات توسعه پايدار و محيط زيست 
 270. خانم زهره منصور خسروي، رئيس پيش بيني ، هوا شناس 
 271. آقای سيدعلي كاظمي، مدير آموزش ستاد محيط زيست 
 272. آقای رضا پيروش، مدير نظارت 
 273. خانم صفورا حسيني عبداللهي
 274. خانم آناهيتا دروديان
 275. خانم فاطمه عبادتي، كارشناس وزارت صنايع و معادن  
 276. آقای رضا شاهي فر، مدير كل دفتر حفظ وبهسازي منايع دريايي سازمان شيلات ايران  
 277. خانم فرناز قبادي، مدير گروه آلودگي هوا و بهينه سازي مصرف انژري ستاد محيط زيست توسعه پايدار شهرداري تهران 
 278. آقای حامد محمدي، دانشجو كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط 
 279. خانم هستي داراتي، دانشجو علوم پزشكي بهشتي 
 280. آقای ايرج آقايي، خبرنگار صدا و سيما گروه اجتماعي 
 281. خانم زهره حسامي
 282. خانم نرگس كريمي، ستاد محيط زيست توسعه پايدار، گروه آلودگي هوا  
 283. آقای حسين باقر زاده
 284. آقاي مهندس علي كريمي، معاون پژوهشكده حفاظت صنعتي و محيط زيست پژوهشگاه صنعت نفت 
 285. آقای دكتر مظفر اسلامي، رياست پژوهشكده حفاظت صنعتي و محيط زيست پژوهشگاه صنعت نفت
 286. مشهون،  رئيس گروه محيط زيست پژوهشگاه صنعت نفت   
 287. آقاي ابوالفضل عباداللهي
 288. آقاي جعفر عباداللهي
 289. خانم مهديه بهمن آبادي
 290. خانم ليلا بهمن آبادي
 291. خانم عذرا بهمن آبادي
 292. آقاي داود عباداللهي
 293. آقاي علي رحيمي، مدير سايت انتشارات سها دانش
 294. آقاي بهرام محمدي
 295. آقاي ناصر قرايي، مدير عامل سها
 296. خانم دكتر پروين نصيري
 297. خانم اسماعيلي
 298. خانم رضايي
 299. آقای مسعود يونسي
 300. آقاي رضايي
 301. آقاي غلامي
 302. خانم فرنوش رشادي
 303. آقاي پارسا فاتحي
 304. آقاي میثم چگيني
 305. آقاي پرويز فلاحي پور
 306. خانم فاطمه معتمد آريا
 307. آقاي محمود جعفري
 308. آقاي اكبر عبدي
 309. آقاي مجتبی پور حسيني
 310. آقاي علی خويي
 311. آقاي علی حسيني نژاد
 312. آقاي مستان
 313. آقاي علی آئيني
 314. خانم اكبرزاده
 315. آقاي علی رامياران
 316. آقای علي اكبر دهقان
 317. آقاي امین سالاري
 318. آقاي كيوان طيبي
 319. آقاي اصغر بهمن آبادي
 320. آقاي قاسم  بهمن آبادي
 321. آقاي ابراهيم  بهمن آبادي
 322. خانم زهرا  بهمن آبادي
 323. خانم آوا ابراهيمي
 324. آقاي بهنام نوبخت
 325. آقاي مجيد اكبري
 326. آقاي خسرو
 327. آقاي سيمرغ
 328. آقاي ميلاد يعقوبي
 329. خانم الهام بختياري
 330. خانم فريبا ابتهاج
 331. آقاي حميد استاد هاشمي
 332. آقاي حميدرضا آقاجاني
 333. آقاي حسين خاضعين
 334. خانم مرجان عباداللهي
 335. خانم مرضيه ملكي
 336. آقاي محمد سبحاني
 337. آقاي مسعود محمدي
 338. آقاي سعيد گلابگير
 339. آقاي محمد رحمتي
 340. آقاي آرزم
 341. آقاي پويا اژدري
 342. آقای دكتر نجفقلي حبيبي
 343. خانم سحر ارشادي
 344. خانم توران دهقاني
 345. مصطفايي
 346. آقای صدرالدین عليپور
 347. خانم مريم علي تبريزي
 348. خانم حديث اعظم پور
 349. خانم صديقه ببران
 350. آقای هادي بهرامي
 351. خانم پانته آ بزرگي
 352. آقای اسماعيل كهرم
 353. آقای عليرضا فدائي
 354. خانم پروين فرشچي
 355. آقای علیرضا غمخوار
 356. خانم منا قاسميان
 357. آقای عيسي هاشمي
 358. آقای طاها هاشمي
 359. آقای محمد هاشمي
 360. خانم شادي كاظمي
آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، ۲۸ آبان ۱۳۸۸ ، ۰۰:۵۵  

برنامه جدید

کارگاه های آموزشی بین المللی «پارک فناوری مجازی و توسعه شهر الکترونیک» با همکاری سازمان ملل متحد و یونسکو در سال 1389 برگزار می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

برگزار كنندگان

حاميان